Prøvestenen Vindmølle Online Produktion

Nedenfor er vist online data fra Prøvestenens vindmølle. Data opdateres hver time.

Sidste opdatering:2022-09-30 13:30:00

Effekt: 899 kW (min:837 kW,max:1061 kW 10 min. middel)

Vindhastighed: 8.6 m/s       (max 1 sek. vindstød:11.2 m/s)

Middel vindhastighed idag: 6.1 m/s       (denne måned : 6.3 m/s)

Vindretning: 175 Grader S

Rotor hastighed: 16.7 omd/min

Produktion idag: 5537 kWh       (igår : 945545 kWh)

Produktion denne måned: 380829 kWh

Produktion i år: 3048569 kWh

Rådighedsfaktor: 99.9 pct.

Temperatur gear leje: 60 oC

Temperatur generator leje: 56 oC

Temperatur omgivelser: 14 oC

h1212