Prøvestenen Vindmølle Online Produktion

Nedenfor er vist online data fra Prøvestenens vindmølle.
Data opdateres hver time.

Sidste opdatering:2023-12-10 20:30:00.000

Effekt: 315 kW (min:253 kW,max:411 kW 10 min. middel)

Vindhastighed: 6.0 m/s (max 1 sek. vindstød:7.5 m/s)

Middel vindhastighed idag: 9.3 m/s (denne måned : 6.9 m/s)

Vindretning: 96.5 Grader Ø

Rotor hastighed: 13.7 omd/min

Produktion idag: 25893 kWh (igår : 25776 kWh)

Produktion denne måned: 169436 kWh

Produktion i år: 4213365 kWh

Rådighedsfaktor: 99.8 pct.

Temperatur gear leje: 53 oC

Temperatur generator leje: 46 oC

Temperatur omgivelser: 5 oC

h2020