Prøvestenen Vindmølle Online Produktion

Nedenfor er vist online data fra Prøvestenens vindmølle.
Data opdateres hver time.

Sidste opdatering:2024-05-24 20:30:00

Effekt: 524 kW (min:463 kW,max:562 kW 10 min. middel)

Vindhastighed: 7.4 m/s (max 1 sek. vindstød:8.0 m/s)

Middel vindhastighed idag: 5.3 m/s (denne måned : 6.7 m/s)

Vindretning: 349.3 Grader N

Rotor hastighed: 15.5 omd/min

Produktion idag: 4702 kWh (igår : 8803 kWh)

Produktion denne måned: 352377 kWh

Produktion i år: 2262925 kWh

Rådighedsfaktor: 99.8 pct.

Temperatur gear leje: 58 oC

Temperatur generator leje: 57 oC

Temperatur omgivelser: 18 oC

h1919