Prøvestenen Vindmølle Online Produktion

Nedenfor er vist online data fra Prøvestenens vindmølle.
Data opdateres hver time.

Sidste opdatering:2023-10-01 05:30:00

Effekt: 305 kW (min:254 kW,max:344 kW 10 min. middel)

Vindhastighed: 5.9 m/s (max 1 sek. vindstød:7.7 m/s)

Middel vindhastighed idag: 5.4 m/s (denne måned : 5.4 m/s)

Vindretning: 240.9 Grader SV

Rotor hastighed: 13.1 omd/min

Produktion idag: 1272 kWh (igår : 10766 kWh)

Produktion denne måned: 1272 kWh

Produktion i år: 2992543 kWh

Rådighedsfaktor: 99.8 pct.

Temperatur gear leje: 53 oC

Temperatur generator leje: 37 oC

Temperatur omgivelser: 14 oC

h404