Måneds produktion 2015

Herunder ses en oversigt over budgetproduktionen, den faktiske produktion samt den af vindindekset forventede produktion. Budgettet og den af vindindekset forventede produktion er baseret på en årsproduktion på 4680000 kWh. Der er ligeledes vist de akkumulerede data af ovenstående.

Chart by Visualizer

Månedsbaseret produktions oversigt 2015 baseret på en forventet produktion på 4680 MWh.

Chart by Visualizer

Akkumuleret produktions oversigt 2015 baseret på en forventet produktion på 4680 MWh.