Strømpris

Herunder ses en oversigt over den afregnede strømpris for Prøvestenens Vindmølle.
Den viste spotpris er efter fradrag af balanceomkostninger,administrationsbidrag, indfødningstarif samt producentgebyr.
Møllen modtager ikke noget tilskud men får 0.9 øre/kWh indtil 2034 til udligning af balanceomkostninger.