Strømpris

Herunder ses en oversigt over den afregnede strømpris for Prøvestenens Vindmølle.
Den viste spotpris er efter fradrag af balanceomkostninger,administrationsbidrag, indfødningstarif samt producentgebyr.
Udover den viste afregnede pris modtager møllen 25 øre/kWh i tilskud indtil medio 2022 samt 0.9 øre/kWh indtil 2034 til udligning af balanceomkostninger.

Chart by Visualizer