Månedsproduktion 2024

Herunder ses en oversigt over budgetproduktionen, den faktiske produktion samt den af vindindekset forventede produktion. Budgettet og den af vindindekset forventede produktion er baseret på en årsproduktion på 5200000 kWh. Der er ligeledes vist de akkumulerede data af ovenstående.Månedsbaseret produktions oversigt 2024 baseret på en forventet produktion på 5200 MWh.Akkumuleret produktions oversigt 2024 baseret på en forventet produktion på 5200 MWh.